Prijava za članstvo


Osobni podaci
Akademska titula:
Ime(*):
Prezime(*):
Titula zvanja:
Osobna adresa(*):
Grad(*):
Osobni telefon/mobitel(*):
Osobni e-mail:
Osobni OIB(*):
Datum rođenja(*):
Mjesto rođenja(*):
Podaci o zaposlenju
Poslodavac(*):
Sjedište poslodavca(*):
OIB poslodavca(*):
Radno mjesto/pozicija(*):
Poslovni telefon(*):
Poslovni mobitel:
Fax(*):
Web:
E-mail(*):


Slanje obavijesti
E-mail adresa na koju želim primati obavijesti o radu udruge HESO(*):
Pisane obavijesti želim primati na sljedeću adresu(*):


 
Životopis(*):
Stručni i znanstveni rad(*):
Vaša napomena:
Za članstvo u udruzi preporučio bih:
(molimo upisati ime, prezime, telefon i e-mail adresu osobe koju želite preporučiti)
Ispunjavanjem ovog formulara dajem svoju suglasnost da postanem punopravan član udruge HESO:
* Ako se slažete sa ovom izjavom molimo pritisnite na kućicu sa njene desne strane


Za sva tehnička pitanja ili eventualne probleme sa prijavom obratite se kontakt osobi Nikoli Glumcu na mail: nikola.glumac@ege.hr ili telefon 01/3771-256, dok za sva ostala pitanja molimo kontaktirati tajnicu udruge HESO Maju Šimatović na mail: maja@ege.hr ili telefon 01/3771-256.