Podaci o članu

Ivanka BORAS Znanstveni, nastavni i istraživački djelatnici hrvatskih visokoškolskih ustanova
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Osobni podaci
Akademska titula: prof. dr. sc. 
Ime i prezime: Ivanka BORAS 
Titula zvanja: dipl. ing. 
Podaci o zaposlenju
Poslodavac:  FSB-Zagreb
Sjedište poslodavca:  Zagreb
Radno mjesto/pozicija:  profesor

Životopis:

Izvanredni profesor - Katedra za tehničku termodinamiku

- predavač za Energetsko certificiranje

- ovlašteni termografist stupnja III od strane SECTORA CERT

- ovlašteni predavač za područje infracrvene termografije, SECTOR CERT

- ekspert za tlačne posude Hrvatske akreditacijske agencije

Stručni i znanstveni rad:

 • A.Galović, I.Boras, Eksergijska analiza zasićene i pregrijane vodene pare, Strojarstvo, Broj 1,2, Vol. 39, Zagreb, 23 – 26, siječanj-travanj, 1997.
 • I.Boras, B.Marić, S.Švaić, Nestacionarno zagrijavanje temeljne betonske ploče spremnika za naftu i naftne derivate, Strojarstvo, Broj 1,2, Vol. 41, Zagreb, 35-38, siječanj-travanj, 1999.
 • M.Andrassy, S.Švaić, I.Boras, Development of applied thermographic metods, Heating and Air-conditioning for The Third Millennium, Strojniški vestnik, Vol. 46, No. 7, 436-444, 2000. 
 • I.Boras, S.Švaić, I.Gospić, Numerical determination of temperature distribution at asphalt carrier ship structure, Strojarstvo, Broj 2, Vol. 49, Zagreb, 145 –150, ožujak-travanj, 2007.
 • S.Švaić, I.Boras, M.Andrassy; A numerical approach to hidden defects in thermal non-destructive testing, Strojniški vestnik, Vol. 53, No. 3/07, 165-172, 2007.
 • A.Galović, I. Boras, Analiza krivulje napetosti kapljevina-para za vodu, Zbornik FSB, Zagreb, 63-68, 1997.
 • A.Galović, I. Boras, Analiza sadržaja pare na liniji zasićenja pri različitim temperaturama i ukupnim tlakovima vlažnog zraka, Zbornik FSB, Zagreb, 47-53, 1998. 
 • I.Ilić, A. Galović, Determination of Real Gas Enthropy with Application on the Water Vapor, Zbornik radova Energy, Ecology and IR Thermography, Interklima 93, Zagreb, 65-70, 1993.
 • I.Ilić, Correction of the Coefficients in the Van der Waals Equation of State, 9th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry, Budimpešta, Mađarska, 370-374, 1995.
 • I.Ilić, IC oprema i njezina primjena u Kontroli Bez Razaranja, KBR 95, Međunarodno savjetovanje: Ispitivanje u eksploataciji, Pula, 133-136, 1995. 
 • A.Žagar, I.Ilić, Utvrđivanje korozijskih oštećenja konstrukcijskih materijala primjenom IC termografije i numeričkih metoda, KBR 96, Međunarodno savjetovanje: Revitalizacija-dijagnostika, Dubrovnik, 55-60, 1996. 
 • I.Ilić-Boras, S.Švaić, Numerical simulation of the defect in specimen, International Conference of the Slovenia Society for NDT, Ljubljana, Slovenija, 271-278, 1997. 
 • I.Ilić-Boras, S.Švaić, A.Galović, Numerical method applied on the detection defects under material surface, 10th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry, Budimpešta, Mađarska, 140-144, 1997. 
 • I. Boras, S. Švaić, Mogućnost utvrđivanja parametara greške u materijalu uz pomoć termografske i numeričke metode, MATEST 97, Međunarodno savjetovanje: Ispitivanje materijala, Rovinj, 79-84, 1997. 
 • I.Boras, S.Švaić, Determination of the defect parameters in specimen using thermography and numerical method, SPIE International Symposium, San Antonio, Texas, USA, 271-281, 1998. 
 • I.Boras, A.Galović, S.Švaić, TNDT analysis of the defect in specimen, 5th International Conference of the Slovenian Society for NDT, Ravne, Slovenija, 99-108, 1998. 
 • A.Galović, I.Boras, S.Švaić, The calculation of temperature field and heat flux of single-layered flat plate – comparison of numerically and analytically obtained results, SITHOK, 3rd International Congrese, Maribor, Slovenija, 211-219, 1998. 
 • I. Boras, S.Švaić, A.Galović, Kvantitativna analiza grešaka ispod površine materijala primjenom termografske i numeričke metode, MATEST 98, Međunarodno savjetovanje: Produljenje vijeka trajanja, Brijuni, 219-227, 1998. 
 • I. Boras, S.Švaić, A.Galović, Mathematical model for simulation of defects under material surface applied to thermographic measurements, Quantitative Infrared Thermography, QIRT 98, Lodz, Poljska, 125-129, 1998. 
 • I.Boras, S.Švaić, Thermal non-destructive testing (TNDT) quantification of subsurface defects, 11th Internationale conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry, Budimpešta, Mađarska, 220-225, 1999. 
 • I.Boras, S.Švaić, TKBR-Međusobni utjecaj grešaka ispod površine, MATEST 99, Međunarodno savjetovanje: Napredne tehnike KBR - MATEST 99, Cavtat, 103-108, 1999. 
 • I.Boras, M.Malinovec, J.Stepanić, S.Švaić, Detection of Underground Objects Using Thermography, 15th World Conference on Nondestructive Testing, Proceedings of Conference, Rim, Italija, 2000. 
 • I.Boras, M.Malinovec, J.Stepanić jr., S.Švaić, Modelling of buried object detection using thermography, Quantitative InfraRed Thermography 5, QIRT 2000, Reims, Francuska, 176-181, 2000. 
 • I.Boras, S.Švaić, Example of use of numerical simulation to help NDT experimental procedure, Quantitative InfraRed Thermography 5, QIRT 2000, Reims, Francuska, 242-246, 2000. 
 • I.Boras. S.Švaić, Characterisation of subsurface defect by means of thermography and 3D numerical model, SPIE – International Symposium, Orlando USA, Vol. 4360, 516-523, 2001. 
 • I.Boras, M.Malinovec, J.Stepanić JR, S.Švaić, Requirements for using thermography in buried object detection, 12th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry THERMO, Budimpešta, Mađarska, 157-160, 2001.
 • I.Boras, S.Švaić, Đ.Španiček, Primjena termografske i numeričke metode u kontroli kompozitnih materijala, MATEST 2001, Međunarodna konferencija - NDT u zaštiti okoliša, Cavtat – Dubrovnik, 133-138, 2001. 
 • I.Šundov, I.Boras, Sustav podrške dinamičkom planiranju proizvodnje, 5. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje, Energetska i procesna postrojenja, Dubrovnik 2002, Zbornik radova na CD, 2002. 
 • Švaić Srećko; Krstelj Vjera; Boras Ivanka; Stepanić Josip; Malinovec Marina; Detekcija i klasifikacija ukopanih objekata primjenom termografije, Interklima 2003, Zagreb, FSB Zagrebu, 219-237, 2003. 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka, Nova generacija termografske opreme - mogućnosti primjene u KBR, Matest 2003, KBR - Dostignuća i izazovi, Zagreb, Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja, 175-184, 2003.
 • Boras Ivanka; Švaić Srećko;Possibilities of determination and characterization of subsurface defects in material by means of thermography and 3D numerical model, Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE), Berlin, Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung, Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, CD Proceeding, 2003. 
 • Boras Ivanka; Krstelj  Vjera; Malinovec Marina; Stepanić Josip; Švaić Srećko, Advanced analysis of thermograms of buried objects in non-homogeneous environment, Proceedings of International Conference Quantitative InfraRed Thermography 6, QIRT'02, Zagreb, FSB Zagreb, 65-70, 2003. 
 • Boras Ivanka; Švaić Srećko, 3D numerical model for heat conduction analysis based on IR thermography, Proceedings of International Conference Quantitative InfraRed Thermography 6, QIRT'02, Zagreb, FSB Zagreb, 165-171, 2003.
 • Boras Ivanka; Švaić Srećko, Thermography and 3D numerical method - a tool for determination the material thermal properties, 13th International Conference "THERMO" Budimpešta, Mađarska, The Scientific Society of MATE, 262-266, 2003.
 • Boras Ivanka; Švaić Srećko; Primjena numeričke simulacije u postupcima određivanja toplinskih svojstava kompozita, 17. Međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji - Interklima 2003, Zagreb, Hrvatska, FSB, Zagreb, 51-59, 2003. 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka; Suša Mirela, Primjena termografije u zgradarstvu, MATEST 2004 - Kompetentnost i sigurnost, Zbornik radova Matest 2004, Zagreb, Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja, 63-71, 2004.
 • Drviš Petar; Shejbal Dražen; Švaić Srećko; Boras Ivanka; Šundov Igor; Suša Mirela; Bedeković Vladimir; Kalogjera Livije; Petrović Igor; Sikirić Predrag, Evaluation of cutaneous flap survival by IR thermography, QIRT '04, Proceedings of 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, Bruxelles, Belgija, Von Karman Institute for Fluid Dynamics,
 • Boras Ivanka; Suša Mirela; Švaić Srećko, Verification of 1D numerical model for heat conduction in human tissue by means of thermography, QIRT '04, Proceedings of 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, Bruxelles, Belgija, Von Karman Institute for Fluid Dynamics, J.5.1-J.5.6, 2004.
 • Boras Ivanka; Drviš Petar; Muftić Osman; Shejbal Dražen; Suša Mirela; Švaić Srećko, Numerical modeling for heat conduction in human tissue by means of thermography, Ergonomics 2004, Zagreb, 51-58, 2004. 
 • Shejbal Dražen; Drviš Petar; Švaić Srećko; Boras Ivanka; Suša Mirela; Pegan Boris; Kalogjera Livije, Procjena preživljenja kožnih režnjeva pomoću IC termografije, 18. Međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji - Interklima 2005, Zbornik radova Interklima 2005, Zagreb, FSB Zagreb, 218-224, 2005.
 • Stepanić Josip; Švaić Srećko; Krstelj Vjera; Boras Ivanka; Malinovec Puček Marina, Mjeriteljski elementi u termografiji ukopanih objekata, 18. Međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji - Interklima 2005, Zbornik radova Interklima 2005, Zagreb, FSB Zagreb, 213-217, 2005. 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka; Suša Mirela, Verifikacija jednodimenzijskog numeričkog modela provođenja topline u ljudskom tkivu uz pomoć termografije, 18. Međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji - Interklima 2005, Zbornik radova Interklima 2005, Zagreb, FSB Zagreb, 44-53, 2005.
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka; Suša Mirela, Infracrvena termografija i numeričke metode u zgradarstvu, 18. Međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji - Interklima 2005, Zbornik radova Interklima 2005, Zagreb, FSB Zagreb, 175-182, 2005. 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka; Suša Mirela, The estimation of the state of building using infrared thermography and numerical method, Ensayos no destructivios y estructurales, Neuquen, Patagonia, Argentina, Artegraf, Neuquen, 183-185, 2005. 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka; Suša Mirela, The estimation of the stage of building using infrared thermography and numerical method, 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry THERMO, Budimpešta, MATE Secreteriat, CD Proceeding, 2005. 
 • Drviš Petar; Shejbal Dražen; Švaić Srećko; Boras Ivanka; Suša Mirela; Pegan Boris; Kalogjera Livije, The use of thermography for evaluation of cutaneous flap survival, 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry THERMO, Budimpešta, MATE Secreteriat, CD Proceeding, 2005. 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka, Application of control volume numerical method in thermographic analysis of relative material loss, QIRT'06, International Conference Quantitative InfraRed Thermography, Padova, Italija, CD Proceeding, 2006. 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka; Suša Mirela, Determination of heat transfer intensity between free streaming water film and rigid surface using thermography, QIRT'06, International Conference Quantitative InfraRed Thermography, Padova, Italija, CD Proceeding, 2006. 
 • Boras Ivanka; Švaić Srećko, The application of infrared thermography in thermal analysis of open plate heat exchanger, Zbornik radova međunarodne konferencije INTERKLIMA 2007, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 2007. 132-138 (međunarodna recenzija, znanstveni rad) 
 • Suša Mirela; Ibarra-Castanedo Clemente; Maldague Xavier; Bendada Abelhakim; Švaić Srećko; Boras Ivanka, Pulse thermography applied on a complex structure sample: comparison and analysis of numerical and experimental results, CD Proceedings IV Pan American Conference for Non Destructive Testing 2007, Buenos Aires, Argentina: Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, 2007. (međunarodna recenzija, znanstveni rad) 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka, Application of thermography for determination of thermal conductivity of prefabricated insulating products, Zbornik radova međunarodne konferencije INTERKLIMA 2007 Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 2007. 139-150 (predavanje, međunarodna recenzija, znanstveni rad). 
 • Švaić Srećko; Boras Ivanka; Andrassy Mladen; Suša Mirela, "Characterization of subsurface defects in building envelope and flat roof structure by means of thermography supported by numerical simulation" QIRT'08, International Conference Quantitative InfraRed Thermography, Krakow, Poljska, CD Proceeding, 2008. 
 • Suša Mirela; Maldague Xavier; Švaić Srećko; Boras Ivanka; Bendada, Abelhakim, "The influence of surface coatings on the differences between numerical and experimental results for samples subject to a pulse thermography examination", QIRT'08, International Conference Quantitative InfraRed Thermography, Krakow, Poljska, CD Proceeding, 2008.

Povratak na popis članova