Aktivnosti

 

PROGRAM UPOTPUNJAVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH INŽENJERA, ČLANOVA KOMORA


U Hrvatsku stručno-znanstvenu udrugu za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) uključio se velik broj znanstvenika, sveučilišnih profesora i nastavnika te stručnjaka iz Hrvatske i susjednih zemalja čime će se još više obogatiti niz od znanstvenih, stručnih i sličnih skupova, stručnih posjeta i radionica.

Stoga u ovom trenutku možemo tvrditi da ćemo, osim skupova navedenih u programu, na inicijativu brojnih znanstvenih i stručnih članova udruge HESO organizirati još nekoliko aktualnih tematskih skupova pa će lepeza tema koje će ova udruga obrađivati obuhvatiti sljedeće:

 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja energetike: energetska i procesna postrojenja, energetsko gospodarstvo (planiranje i izgradnja novih proizvodnih i prijenosnih kapaciteta itd), energetska tržišta (liberalizacija, deregulacija itd), gospodarenje energijom, energetska učinkovitost, razvojni projekti u energetici, naftno i plinsko gospodarstvo (istraživanje, pridobivanje, prerada i proizvodnja nafte i plina itd), naftovodni i plinovodni sustavi, geostrategija i geopolitika vezana uz energetiku, analize energetskih izvora i novih energetskih tehnika (kogeneracija, trigeneracija i sl), sigurnost energetskih i procenih postrojenja, upravljanje, regulacija i vođenje energetskih i procesnih postrojenja itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja strojarskih tehnologija u graditeljstvu, zdravstvu, metalurgiji, grafičkoj tehnologiji i ostalim tehničkim područjima
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja obnovljivih izvora energije: Sunčeva, geotermalne te energije vjetra, vodenih tokova, iz biomase, okoliša (dizalice topline) i vodika (gorivne ćelije) – mogućnosti primjene, izvedeni, planirani i projekti koji se ostvaruju, novi zakoni, propisi, norme i direktive, poticaji i mogućnosti financiranja projekata itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja termotehnike: grijanja, hlađenja (uključujući daljinsko grijanje i hlađenje), ventilacije i klimatizacije
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja opreme pod tlakom: tehnička dostignuća, rješenja i proizvodi, novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, normizacija, akreditacija, certifikacija itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja zgradarstva: novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, certifikacija u zgradarstvu, primjena termografije i drugih metoda ispitivanja u zgradarstvu, energetska učinkovitost i primjena obnovljivih izvora u zgradarstvu itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja zaštite okoliša i ekologije (vezane uz energetska i procesna postrojenja te primjenu obnovljivih izvora): novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, tehnike zaštite okoliša, sanacija ekoloških incidenata itd
 • organiziranje tematskih stručnih i znanstvenih skupova uz primjenu resursa HESO-a (ovisno o aktualnim temama)
 • organiziranje predavanja i stručno-edukativnih studijskih putovanja s ciljem posjete energetskim i procesnim postrojenjima, proizvodnim pogonima, stručnim sajmovima i sl.
 • predstavljanje novih tehnologija, energetskih, strojarskih i sličnih proizvoda, rješenja i usluga uz prikaz prateće dokumentacije i predavanja o njihovim mogućnostima
 • praćenje novosti u hrvatskim i europskim zakonima i propisima, normizaciji, akreditaciji i certifikaciji iz svih spomenutih područja
 • stručno izdavaštvo, odnosno izdavanje časopisa, zbornika, godišnjaka, knjiga, priručnika i stručnih podsjednika iz svih spomenutih područja.

 

 

SADRŽAJ PROGRAMA

U predviđenom planiranom petogodišnjem razdoblju od 1. listopada 2010. do 30. rujna 2015. godine Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije će organizirati stručne i znanstvene skupove kako slijedi.

 

1.

MEĐUNARODNO ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE

ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA

Mjesto održavanja: Rovinj.

Intenzitet održavanja: svake dvije godine (2010., 2012. i 2014.), u zadnjem tjednu rujna ili prvom tjednu listopada.

Program rada:

 • uvodna predavanja predstavnika nadležnih državnih i međunarodnih tijela, ustanova i udruga te visokoškolskih i istraživačkih ustanova
 • energetska i procesna postrojenja te zaštita okoliša vezana uz njih
 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja energetike i zaštite okoliša
 • energetsko gospodarstvo i energetika u Hrvatskoj i u susjednim zemljama
 • ispitivanje, praćenje, sanacija i modernizacija postrojenja
 • sustavi grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • upravljanje, rukovanje, održavanje
 • voda, goriva i maziva
 • gospodarenje energijom, učinkovito korištenje energije, kogeneracija, plinski sustavi.

Trajanje: 2 dana, pri čemu se predavanja održavaju svaki dan u vremenu 9:00 – 15:30 h, a prvi dan se organizira i prigodni stručni izlet s predavanjem.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

 

2.

MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Mjesto održavanja: Rovinj.

Intenzitet održavanja: svake dvije godine (2010., 2012. i 2014.), u zadnjem tjednu rujna ili prvom tjednu listopada (kao nastavak na Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ‘Energetska i procesna postrojenja’). 

Program rada:

 • značaj obnovljivih izvora energije i okviri za njihovu primjenu
 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja obnovljivih izvora
 • predstavljanje proizvoda, rješenja i usluga vodećih svjetskih proizvođača opreme i uređaja za primjenu obnovljivih izvora
 • prikaz izvedenih i projekata koji se pripremaju, razvijaju i izvode
 • mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije.

Trajanje: 1 dan (kao nastavak na Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ‘Energetska i procesna postrojenja’), pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 15:30 h. 

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

 

3.

Znanstveno-stručna prezentacija

Mjesto održavanja: promjenjivo.

Intenzitet održavanja: svake godine (2010., 2011., 2012., 2013. i 2014.) u studenom ili prosincu.

Program rada: predstavljanje nekog projekta iz područja energetike, procesne tehnike, zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije, strojarskih tehnologija i sl, odnosno novog značajnog subjekta u tom području i njegovog programa uz predavanje

Trajanje: 1 dan, u vremenu 12:00 – 15:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

  

4.

SEMINAR ’MOGUĆNOSTI PRIMJENE

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE’

Mjesto održavanja: Zagreb.

Intenzitet održavanja: svake godine (2010., 2011., 2012., 2013. i 2014.), potkraj veljače.

Program rada:

 • predstavljanje mogućnosti primjene pojedinih obnovljivih izvora energije (dizalica topline, Sunčeve energije, biomase i bioplina, energije vjetra, geotermalne energije, energije vodenih tokova itd) te uređaja i opreme za njegovo iskorištavanje s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i primjene novih tehnoloških rješenja
 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja prikazanog obnovljivog izvora energije i uređaja i opreme za njegovo iskorištavanje
 • teoretske osnove i mogućnosti primjene prikazanog obnovljivog izvora energije te uređaja i opreme za njegovo iskorištavanje
 • analiza ostvarenih ušteda s tehničko-ekonomskom bilancom primjene prikazanog obnovljivog izvora energije te uređaja i opreme za njegovo iskorištavanje.

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 15:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

  

5.

PLINARSKI FORUM

Mjesto održavanja: Zagreb.

Intenzitet održavanja: svake godine (2010., 2011., 2012., 2013. i 2014.), potkraj ožujka.

Program rada:

 • plinski sustavi i plinsko gospodarstvo
 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja plina, plinske tehnike, plinskog gospodarstva i dimnjačarstva
 • projektiranje i izvođenje plinskih instalacija
 • ispitivanje instalacija i sprječavanje nesreća
 • dimljačarstvo
 • ukapljeni naftni plin i tehnički plinovi
 • obrazovanje i usavršavanje  u plinskoj struci
 • Forum: davanje odgovora na postavljena pitanja uz stručnu diskusiju.

Trajanje: 2 dana, pri čemu se predavanja održavaju svaki dan u vremenu 9:00 – 15:30 h, a prvi dan se organizira i prigodni stručni izlet s predavanjem.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

  

6.

HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI

Mjesto održavanja: Zagreb.

Intenzitet održavanja: svake godine (2010., 2011., 2012., 2013. i 2014.) u svibnju.

Program rada:

 • informiranje stručnjaka koji se bave opremom pod tlakom o prelasku na tehničku regulativu Europske unije s razmjenom iskustava i analizom problematike koja se očekuje pri preuzimanju i primjeni europskog u hrvatsko tehničko zakonodavstvo te upoznavanjem s aktivnostima koje treba obaviti u procesu usklađivanja  hrvatskih s europskim propisima iz područja opreme pod tlakom
 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja opreme pod tlakom s njihovim tumačenjem
 • normizacija, akreditacija i certifikacija u području opreme pod tlakom
 • izobazba kadrova (projektanata, konstruktora, proizvođača, djelatnika inspekcijskih i drugih tijela državne uprave, tijela za ocjenu sukladnosti ili trećih prepoznatih organizacija iz područja opreme pod tlakom)
 • predstavljanje novih tehničkih dostignuća, rješenja, proizvoda i usluga iz područja opreme pod tlakom
 • diskusija oko bitnih pitanja iz područja opreme pod tlakom.

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 15:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

 

7.

Znanstveno-stručna prezentacija

Mjesto održavanja: promjenjivo. 

Intenzitet održavanja: svake godine (2010, 2011, 2012, 2013. i 2014), potkraj lipnja.

Program rada: predstavljanje nekog projekta iz područja energetike, procesne tehnike, zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije, strojarskih tehnologija i sl, odnosno novog značajnog subjekta u tom području i njegovog programa uz predavanje

Trajanje: 1 dan, u vremenu 12:00 – 15:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

 

8.

KLIMA-FORUM 

Mjesto održavanja: Zagreb.

Intenzitet održavanja: svake dvije godine (2011., 2013. i 2015.), početkom listopada.

Program rada: 

 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • obrazovanje u području tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije,
 • uporaba i oporaba radnih tvari u sustavima hlađenja i ventilacije,
 • energetska učinkovitost i potrošnja energije u sustavima hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • sustavi hlađenja, ventilacije i klimatizacije velikih objekata (tvorničkih i skladišnih hala, sportskih dvorana, hotela, bolnica itd)
 • oprema, uređaji i dijelovi sustava hlađenja, ventiacije i klimatizacije (split sustavi, ventilokonvektori, rashladnici vode, klima-komore, banke leda itd)
 • nova tehnička rješenja za izvođenje instalacija hlađenja, ventilacija i klimatizacije
 • regulacija, upravljanje i daljinski nadzor sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije<
 • mjerenja značajki i ispitivanja opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju,
 • hidrauličko uravnotežavanje u sustavima hlađenja i klimatizacije.

Trajanje: 2 dana, pri čemu se predavanja održavaju svaki dan u vremenu 9:00 – 15:30 h, a prvi dan se organizira i prigodni stručni izlet s predavanjem.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

 

9.

PLINSKA ENERGETSKA KONFERENCIJA

Mjesto održavanja: Split.

Intenzitet održavanja: svake dvije godine (2011., 2013. i 2015.), sredinom studenog.

Program rada: 

 • aktualno stanje plinskog gospodarstva i plinofikacije u Hrvatskoj
 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja plinskog gospodarstva
 • proizvodnja i dobava prirodnog plina, razvoj plinske prijenosne i distribucijske mreže, izgradnja termoenergetskih objekata s plinom kao energentom
 • ukapljeni prirodni plin (LNG): izgradnja terminala za LNG na hrvatskom dijelu Jadranskog mora, infrakstruktura za LNG u Europi i svijetu
 • ukapljeni naftni plin: primjena UNP-a, UNP kao prethodnica prirodnom plinu, UNP na otocima, autoplin
 • pripreme za plinofikaciju dijelova Hrvatske koji još nemaju izgrađen sustav prirodnog plina (Istra, Primorje, Lika, Dalmacija)
 • organizacija, školovanje, obrazovanje i stručno usavršavanje u plinskoj struci.

Trajanje: 2 dana, pri čemu se predavanja održavaju svaki dan u vremenu 9:00 – 15:30 h, a prvi dan se organizira i prigodni stručni izlet s predavanjem. 

Jezik stručnog skupa: hrvatski.