Dobrodošli na stranice udruge HESO!

Na ovim stranicama možete pronaći dokumente udruge, izvršiti prijavu za članstvo ili se upoznati sa stručnim skupovima i forumima koje organizira udruga HESO.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2014. do 15. rujna 2015.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2014. do 15. rujna 2015. godine – preuzmi.

Najava stručnih skupova

12. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI

Vrijeme: 21. svibnja 2015.
Mjesto: Zagreb, hotel “Antunović”
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/tlacna_oprema
Bodovi za stručno usavršavanje: 8 bodova (od čega 4 iz regulative)

Još od svojeg prvog održavanja, 2004. godine, Hrvatski seminar o tlačnoj opremi zamišljen je zamišljen kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih koji na neki način u obavljanju svojih svakodnevnih poslova dolaze u vezu s opremom pod tlakom (npr. plinovodima, naftovodima i raznim drugim cjevovodima, spremnicima i bocama za plinove itd). Pri tome se ponajviše radi o stručnjacima iz projektantskih, inženjerskih, konzultantskih, izvođačkih, ispitivačkih i certifikacijskih tvrtki, znanstvenicima, istraživačima i studentima visokoškolskih ustanova, dužnosnicima nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova, predstavnicima proizvođača i trgovaca opreme pod tlakom iz Hrvatske i susjednih zemalja te mnogim drugima.
U međuvremenu, u cijelom području opreme pod tlakom nastupile su goleme promjene, a najvažnija je konačno pristupanje Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine.

Ipak, još je mnogo toga što treba učiniti, i na području zakonodavstva i organizacije za to nadležnih tijela i u praksi, kako bi područje opreme pod tlakom u Hrvatskoj u cijelosti bilo uređeno kako je to u razvijenim europskim zemljama. Naravno, o svemu tome bit će riječi (i) na ovogodišnjem Seminaru. Pri tome će, između ostalog, naglasak biti i na sljedećim temama:

  • novi Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 20/2015)
  • novi Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/2014) i potreba za njegovim izmjenama i dopunama
  • nove europske direktive o opremi pod tlakom (PED) i jednostavnim tlačnim posudama (SPV) koje na snagu stupaju u lipnju 2016. godine i novosti koje one donose
  • problemi vezani za ispitivanja i podešavanja ventila sigurnosti
  • nova izdanja EN 13445 i što ona donose
  • pokretna oprema pod tlakom
  • CEN/TR 13 445-101 i 13 445-102 kao pomoć pri proračunu oslonaca posuda
  • iskustva iz prakse i problemi proizvođača, priznatih neovisnih organizacija i tijela akreditiranih za pojedine aktivnosti iz područja opreme pod tlakom
  • je li potreban ‘korisnički inspektorat’ i u području periodičkih pregleda opreme pod tlakom itd.
  • problematika nezainteresiranosti za područje opreme pod tlakom među odgovornima u nadležnim državnim tijelima.

U svakom slučaju, uloga Hrvatskih seminara o tlačnoj opremi je nezamjenjiva, a internetska stranica www.em.com.hr/tlacna_oprema je središnje mjesto za razmjenu informacija o području opreme pod tlakom. Pri tome se samo jednim klikom miša jednostavno dolazi do ‘Zbirke naputaka iz područja opreme pod tlakom’ koja se još od objavljivanja 2009. godine na tim stranicama nalazi u elektroničkom obliku, ali i do najažurnijeg popisa svih direktiva, zakona, podzakonskih propisa, normi i akreditiranih tijela iz tog područja te, na kraju, do opsežne baze odgovora na pitanja sa svih do sada održanih seminara.

Više pročitajte na www.em.com.hr/tlacna_oprema.

Stručno usavršavanje:
Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO). Pri tome osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Seminaru ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008, 141/2009 i 2/2014). U skladu s time, prisustvovanjem na Seminaru ostvaruje se ukupno osam bodova, od čega četiri boda iz regulative.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Poštovani,

dana 16.01.2014. na snagu stupila je nova izmjena Pravilnika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_2_51.html

Pojašnjenje:
Članak 9. navedenog Pravilnika navodi da se svim obveznicima stručnog usavršavanja privremeno prekida obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.
Prema zaprimljenom naputku Ministarstva graditeljstva udruga HESO, kao i svi ostali nositelji stručnog usavršavanja, nastavlja sa svojim obavezama i programom kao što je to bilo i do sada. Svi prijavljenji seminari/konferencije koje se nalaze u Programu rada za ovo stručno razdoblje i dalje će se bodovati prema Pravilniku i prijavljenom programu te da će se za iste izdavati potvrde sa prethodno utvrđenim brojem bodova.
Ovim putem sugeriramo svim obveznicima stručnog usavršavanja da, iako se do daljnjeg prekida obaveza prikupljanja bodova, i dalje za prisustvovanje na seminarima/konferencijama koje se nalaze u Programu rada nekog od nositelja stručnog usvršavanja prikupljaju potvrde o bodovanju.
Prema naputku Ministarstva graditeljstva postoji vjerojatnost da će se u sklopu zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit prikupljeni bodovi u ovom prijelaznom razdoblju priznavati za stručno usavršavanje.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2013. do 31. listopada 2014.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. godine – preuzmi.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja

Preuzmite upute vezane uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 109/12) – preuzmi.

Zahvaljujemo na Vašoj posjeti!