Dobrodošli na stranice udruge HESO!

Na ovim stranicama možete pronaći dokumente udruge, izvršiti prijavu za članstvo ili se upoznati sa stručnim skupovima i forumima koje organizira udruga HESO.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2014. do 15. rujna 2015.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2014. do 15. rujna 2015. godine – preuzmi.

Najava stručnih skupova

14. PLINARSKI FORUM

Vrijeme: 2. travnja 2015.
Mjesto: Zagreb, hotel “Antunović”
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/plinarski_forum
Bodovi za stručno usavršavanje: 10 bodova (od čega 4 iz regulative)

Plinarski forum tradicionalno je mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih sudionika ‘plinskog lanca’ i svih onih koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinskom strukom.

Tako već 14. godinu zaredom ENERGETIKA MARKETING poziva stručnjake iz energetskih i plinskih tvrtki, projektante, izvođače, instalatere i servisere plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačare, predstavnike proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, dužnosnike državnih i inspekcijskih tijela i ustanova iz Hrvatske i susjednih zemalja te sve koji žele biti na glavnom izvoru informacija kada je plin u pitanju. Struka i stručan pristup ostaje svojevrstan ‘zaštitni znak’ Plinarskog foruma. Tako će biti i ove godine, s naglaskom na interaktivnost kroz čak dva okrugla stola, u prvoj i posljednjoj tematskoj cjelini.

Ovogodišnji Forum je podijeljen u četiri tematske cjeline:

 • Plinsko gospodarstvo u Hrvatskoj
 • Kako do učinkovitije i sigurnije primjene plina
 • Od plinskih polja do ispusta dimnih plinova
 • Okrugli stol: ‘Europska rješenja i hrvatska praksa’.

Glavne teme pojedinih tematskih cjelina bit će sljedeće:

a) Plinsko gospodarstvo u Hrvatskoj:

 • koje su novosti ključnih subjekata plinskog gospodarstva s osvrtima na zakonodavno i političko okruženje tržišta plina?
 • što je novoga u zakonima i propisima?
 • kako je funkcionirao plinski sustav tijekom protekle sezone grijanja?
 • kakvo je stanje na tržištu plina?
 • okrugli stol o iskustvima sve kompleksnijeg poslovanja na liberaliziranom, ali istodobno sve manjem i siromašnijem tržištu.

b) Kako do učinkovitije i sigurnije primjene plina:

 • što je novo na tržištu u primjeni plina, mjerenju, ispitivanju i kontroli instalacija te odvodu dimnih plinova?
 • kako odgovoriti na nove zahtjeve za kvalitetom plina i povećanjem energetske učinkovitosti u primjeni plina?
 • koja su rješenja za sinergiju plina i obnovljivih izvora energije?

c) Od plinskih polja do ispusta dimnih plinova:

 • kako se razvija plinski sustav (novi projekti za veću sigurnost opskrbe)?
 • koja su najzanimljivija dostignuća u plinofikaciji?
 • kako osigurati potrebne količine zraka u kotlovnicama?
 • što se događa na tržištu ukapljenog naftnog plina?

d) Okrugli stol: Europska rješenja i hrvatska praksa:

 • koje su razlike u praksi u europskim zemljama i u Hrvatskoj kada je riječ o postavljanju i primjeni plinskih trošila vrste B?
 • kako se izvode ‘fasadni ispusti’ trošila vrste C?
 • je li način prodaje i instaliranja plinskih uređaja problematičan?
 • zašto se u Hrvatskoj (ne) koriste bakrene plinske instalacije?
 • kako bolje organizirati dimnjačarstvo?

Više pročitajte na www.em.com.hr/plinarski_forum.

Stručno usavršavanje:
Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO). Pri tome osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Forumu ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008, 141/2009 i 2/2014). U skladu s time, prisustvovanjem na Forumu ostvaruje se ukupno deset bodova, od čega četiri boda iz regulative.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Poštovani,

dana 16.01.2014. na snagu stupila je nova izmjena Pravilnika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_2_51.html

Pojašnjenje:
Članak 9. navedenog Pravilnika navodi da se svim obveznicima stručnog usavršavanja privremeno prekida obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.
Prema zaprimljenom naputku Ministarstva graditeljstva udruga HESO, kao i svi ostali nositelji stručnog usavršavanja, nastavlja sa svojim obavezama i programom kao što je to bilo i do sada. Svi prijavljenji seminari/konferencije koje se nalaze u Programu rada za ovo stručno razdoblje i dalje će se bodovati prema Pravilniku i prijavljenom programu te da će se za iste izdavati potvrde sa prethodno utvrđenim brojem bodova.
Ovim putem sugeriramo svim obveznicima stručnog usavršavanja da, iako se do daljnjeg prekida obaveza prikupljanja bodova, i dalje za prisustvovanje na seminarima/konferencijama koje se nalaze u Programu rada nekog od nositelja stručnog usvršavanja prikupljaju potvrde o bodovanju.
Prema naputku Ministarstva graditeljstva postoji vjerojatnost da će se u sklopu zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit prikupljeni bodovi u ovom prijelaznom razdoblju priznavati za stručno usavršavanje.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2013. do 31. listopada 2014.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. godine – preuzmi.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja

Preuzmite upute vezane uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 109/12) – preuzmi.

Zahvaljujemo na Vašoj posjeti!