Dobrodošli na stranice udruge HESO!

Na ovim stranicama možete pronaći dokumente udruge, izvršiti prijavu za članstvo ili se upoznati sa stručnim skupovima i forumima koje organizira udruga HESO.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Poštovani,

dana 16.01.2014. na snagu stupila je nova izmjena Pravilnika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_2_51.html

Pojašnjenje:
Članak 9. navedenog Pravilnika navodi da se svim obveznicima stručnog usavršavanja privremeno prekida obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.
Prema zaprimljenom naputku Ministarstva graditeljstva udruga HESO, kao i svi ostali nositelji stručnog usavršavanja, nastavlja sa svojim obavezama i programom kao što je to bilo i do sada. Svi prijavljenji seminari/konferencije koje se nalaze u Programu rada za ovo stručno razdoblje i dalje će se bodovati prema Pravilniku i prijavljenom programu te da će se za iste izdavati potvrde sa prethodno utvrđenim brojem bodova.
Ovim putem sugeriramo svim obveznicima stručnog usavršavanja da, iako se do daljnjeg prekida obaveza prikupljanja bodova, i dalje za prisustvovanje na seminarima/konferencijama koje se nalaze u Programu rada nekog od nositelja stručnog usvršavanja prikupljaju potvrde o bodovanju.
Prema naputku Ministarstva graditeljstva postoji vjerojatnost da će se u sklopu zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit prikupljeni bodovi u ovom prijelaznom razdoblju priznavati za stručno usavršavanje.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2013. do 31. listopada 2014.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. godine – preuzmi.

Najava stručnih skupova

13. PLINARSKI FORUM

Vrijeme: 3. travnja 2014.
Mjesto: Zagreb, hotel ‘Antunović’
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/plinarski_forum
Bodovi za stručno usavršavanje: 10 bodova (od čega 4 iz regulative)

Prvi plinarski forum održan je 2002. godine u Stubičkim Toplicama i odmah je privukao veliku pozornost stručne javnosti. Nakon godinu dana, mjesto održavanja preseljeno je u Varaždinske Toplice te se tamo uspješno održavalo sljedećih osam godina, nakon čega je održavanje Foruma premješteno u Zagreb. Uz to, od 2013. godine Forum se počinje održavati kao jednodnevni stručni skup.

Forum je zamišljen kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih sudionika ‘plinskog lanca’ i onih koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinskom strukom kao što su stručnjaci iz energetskih i plinskih tvrtki, projektanti, izvođači, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačari, predstavnici proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, dužnosnici državnih i inspekcijskih tijela i ustanova iz Hrvatske i susjednih zemalja te mnogi drugi.

U 2014. godini tema Seminara će biti nove tehnologije za iskorištavanje obnovljivih izvora s posebnim naglaskom na kogeneraciji i mikrokogeneraciji.

Na 13. plinarskom forumu naglasak će biti na sljedećim temama:

  • problematika distribucije i opskrbe plinom
  • novi propisi iz plinske tehnike i gospodarstva
  • izvođenje plinskih sustava i plinskih instalacija, postavljanje, servisiranje i ispitivanje plinskih trošila i dimovodnih sustava s ciljem sprječavanja nesreća
  • organizacija rada i odnosi pojedinih struka u ‘plinskom lancu’ s ciljem jednostavnijeg poslovanja i ostvarivanja sigurnosti korisnika plina
  • programi školovanja, obrazovanja i osposobljavanja sudionika ‘plinskog lanca’
  • problemi u dimnjačarstvu
  • okrugli stol o jednom od ključnih problema plinske struke.

Više pročitajte na www.em.com.hr/plinarski_forum.

Stručno usavršavanje:
Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), a osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Seminaru ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008, 141/2009 i 2/2014).
Obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Forumu ostvaruju ukupno deset bodova, od čega četiri boda iz regulative.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja

Preuzmite upute vezane uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 109/12) – preuzmi.

Zahvaljujemo na Vašoj posjeti!