Dobrodošli na stranice udruge HESO!

Na ovim stranicama možete pronaći dokumente udruge, izvršiti prijavu za članstvo ili se upoznati sa stručnim skupovima i forumima koje organizira udruga HESO.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2014. do 15. rujna 2015.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2014. do 15. rujna 2015. godine – preuzmi.

Najava stručnih skupova

KLIMA-FORUM 2015.

Vrijeme: 1. listopada 2015.
Mjesto: Zagreb, hotel “Antunović”
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/klima_forum
Bodovi za stručno usavršavanje: 10 bodova (od čega 4 iz regulative)

Prvi Klima-forum održan je 2007. godine u Zadru i odmah je privukao veliku pozornost stručne javnosti. Sljedeća dva Foruma održana su u Zadru, no od 2013. godine mjesto održavanja Foruma je Zagreb, a Forum se od tada održava kao jednodnevni stručni skup.

Forum je zamišljen kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih kojima su tehnika hlađenja, ventilacije i klimatizacije dio svakodnevnog posla ili koji s time dolaze u vezu kao što su projektanti, instalateri i serviseri opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, konzultanti i investitori, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, dužnosnici državnih i inspekcijskih tijela i ustanova iz područja graditeljstva i zaštite okoliša iz Hrvatske i susjednih zemalja te mnogi drugi.

Na Klima-forumu 2015. naglasak će biti na sljedećim temama:

  • uporaba i oporaba radnih tvari (freona)
  • nova rješenja u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije
  • uređaji i oprema za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
  • toplinska izolacija, zaštita od buke i od požara vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
  • projektiranje i izvođenje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
  • energetska učinkovitost i sustavi hlađenja, ventilacije i klimatizacije
  • energetski pregledi, certificiranje i obnova zgrada, vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
  • tržište, struka, obrazovanje, norme i propisi u području hlađenja, ventilacije i klimatizacije.

Predviđeni su i prikazi nekih od najzanimljivijih projekata iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije koji su ostvareni u posljednje vrijeme.

Više pročitajte na www.em.com.hr/klima_forum.

Stručno usavršavanje:
Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO). Pri tome osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Forumu ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008, 141/2009 i 2/2014). U skladu s time, prisustvovanjem na Forumu ostvaruje se ukupno deset bodova, od čega četiri boda iz regulative.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Poštovani,

dana 16.01.2014. na snagu stupila je nova izmjena Pravilnika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_2_51.html

Pojašnjenje:
Članak 9. navedenog Pravilnika navodi da se svim obveznicima stručnog usavršavanja privremeno prekida obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.
Prema zaprimljenom naputku Ministarstva graditeljstva udruga HESO, kao i svi ostali nositelji stručnog usavršavanja, nastavlja sa svojim obavezama i programom kao što je to bilo i do sada. Svi prijavljenji seminari/konferencije koje se nalaze u Programu rada za ovo stručno razdoblje i dalje će se bodovati prema Pravilniku i prijavljenom programu te da će se za iste izdavati potvrde sa prethodno utvrđenim brojem bodova.
Ovim putem sugeriramo svim obveznicima stručnog usavršavanja da, iako se do daljnjeg prekida obaveza prikupljanja bodova, i dalje za prisustvovanje na seminarima/konferencijama koje se nalaze u Programu rada nekog od nositelja stručnog usvršavanja prikupljaju potvrde o bodovanju.
Prema naputku Ministarstva graditeljstva postoji vjerojatnost da će se u sklopu zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit prikupljeni bodovi u ovom prijelaznom razdoblju priznavati za stručno usavršavanje.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2013. do 31. listopada 2014.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. godine – preuzmi.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja

Preuzmite upute vezane uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 109/12) – preuzmi.

Zahvaljujemo na Vašoj posjeti!