Dobrodošli na stranice udruge HESO!

Na ovim stranicama možete pronaći dokumente udruge, izvršiti prijavu za članstvo ili se upoznati sa stručnim skupovima i forumima koje organizira udruga HESO.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2014. do 15. rujna 2015.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2014. do 15. rujna 2015. godine – preuzmi.

Najava stručnih skupova

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Vrijeme: 26. veljače 2015.
Mjesto: Zagreb, hotel “Antunović”
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/obnovljivi_izvori
Bodovi za stručno usavršavanje: 7 bodova (od čega 2 iz regulative)

Prvi seminar ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ održan je 2009. godine u Zagrebu i privukao je veliku pozornost stručne javnosti. Tema prvoga seminara bile su dizalice topline, a u narednih pet godina uslijedili su seminari posvećeni solarnim toplinskim sustavima, fotonaponskim sustavima, (šumskoj) biomasi, ostvarenim projektima iz svih područja primjene obnovljivih izvora te kogeneracijskim i mikrokogeneracijskim postrojenjima.

Seminar je zamišljen kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih koji se u svakodnevnom radu dolaze u doticaj s problematikom obnovljivih izvora energije, ali i energetike uopće, kao što su stručnjaci iz energetskih tvrtki, investitori, projektanti, konzultanti, izvođači, predstavnici proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, dužnosnici nadležnih državnih tijela i ustanova, članovi stručnih udruga, znanstvenici, istraživači i studenti s instituta i visokoškolskih ustanova iz Hrvatske i susjednih zemalja te mnogi drugi.

Na sedmom po redu seminaru ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ obradit će se sljedeće teme:

  • novi zakoni i propisi iz područja obnovljivih izvora
  • daljnji razvoj projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj
  • uloga obnovljivih izvora u razvoju hrvatske energetike i gospodarstva
  • problematika spajanja na elektroenergetski sustav
  • uklanjanje prepreka većoj primjeni obnovljivih izvora (olakšavanje izdavanja dozvola i postupka za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i sl)
  • iskorištavanje Sunčeve (solarni toplinski i fotonaponski sustavi) i energije iz okoliša (dizalice topline).

Više pročitajte na www.em.com.hr/obnovljivi_izvori.

Stručno usavršavanje:
Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), a osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Seminaru ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008, 141/2009 i 2/2014).
Sudionici svojom prisutnošću na Seminaru ostvaruju ukupno sedam bodova, od čega dva boda iz regulative.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Poštovani,

dana 16.01.2014. na snagu stupila je nova izmjena Pravilnika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_2_51.html

Pojašnjenje:
Članak 9. navedenog Pravilnika navodi da se svim obveznicima stručnog usavršavanja privremeno prekida obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.
Prema zaprimljenom naputku Ministarstva graditeljstva udruga HESO, kao i svi ostali nositelji stručnog usavršavanja, nastavlja sa svojim obavezama i programom kao što je to bilo i do sada. Svi prijavljenji seminari/konferencije koje se nalaze u Programu rada za ovo stručno razdoblje i dalje će se bodovati prema Pravilniku i prijavljenom programu te da će se za iste izdavati potvrde sa prethodno utvrđenim brojem bodova.
Ovim putem sugeriramo svim obveznicima stručnog usavršavanja da, iako se do daljnjeg prekida obaveza prikupljanja bodova, i dalje za prisustvovanje na seminarima/konferencijama koje se nalaze u Programu rada nekog od nositelja stručnog usvršavanja prikupljaju potvrde o bodovanju.
Prema naputku Ministarstva graditeljstva postoji vjerojatnost da će se u sklopu zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit prikupljeni bodovi u ovom prijelaznom razdoblju priznavati za stručno usavršavanje.

Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01. studenog 2013. do 31. listopada 2014.

Preuzmite program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. godine – preuzmi.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja

Preuzmite upute vezane uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 109/12) – preuzmi.

Zahvaljujemo na Vašoj posjeti!